Povzetek: Globalni nastop Gibanja 99% priča, da je poslej treba družbeno dinamiko preučiti tudi s stališča sistematičnosti izključevanja tistih, ki se v tej dinamiki ne znajdejo na sistemsko zamišljen način. Izključevanje je rezultat prizadevanj za enovitost družb z uveljavljanjem uniformnih vrednot, kar pa se izrodi v enoumje. Zato se sprašujemo, kot se je pred dobrim stoletjem že Landauer, kako zasnovati protisistemsko skupnost z izhodišč sistematične izključenosti večine članov skupnosti, kar je pogoj, da se osvobodi kolonizacije s strani sistema (Habermas) in se z avtonomiziranjem svojih sestavin vrne v naravno stanje.
V ospredju je organizacijski problem protisistemskih gibanj. Posamična gibanja imajo naraven odpor do povezovanja v stalne strukture, nestrukturirana pa niso zmožna nastopiti povezano in reprezentativno nasproti sistemu. Predlagana je sredinska rešitev organizacijskega problema. Izhaja iz tega, da gibanja niso zgolj programske ampak tudi akcijske enote in ta dva vidika pogosto nista uravnovešena – programi so protisistemsko ambicioznejši od aktivnosti ali obratno. Programsko-akcijske nekonsistence se lahko uravnotežijo le, kadar se uspejo presečno povezati gibanja z natančno nasprotnim programsko-akcijskim neravnotežjem.
Možnost presečnega strukturiranja protisistemskih gibanj povzroči, da protisistemska gibanja nastopajo enkrat v strukturiranem, drugič v nestrukturiranem stanju. Ali drugače, družba postane razbremenjena strukturnih prisil vsaj v tem smislu, da se iz sistemske strukturacije vedno lahko odkloni v protisistemsko ali obratno. To pa pomeni razrešitev protisistemskega konflikta, saj se strukturna nasprotja zgostijo v strukturnem oziroma mehanskem polju. Posledica je obnovitev sistemskih nasprotij in razrednega boja, ki pa se po tej razlagi že odvijajo v polju sredinske družbe.
Povezava do knjige:
 

Oznake: