Obvezna presoja vplivov na okolje, za projekte črpanja fosilnih goriv iz skrilavcev po metodi lomljenja (Fracturing). Kontroverzna tema. Priložen je članek, ki povzema problematiko, kakor se odvija v ZDA, kjer so že začeli uvajati to metodo črpanja.