Mnenje Računskega sodišča:

Cilj revizije je bil podati mnenje o tem, ali so ministrstvo, Zavod in Sklad pri upravljanju z gozdovi v letu 2009 poslovali smotrno. Ministrstvo pri vzpostavitvi podlag za upravljanje z gozdovi ni bilo učinkovito, Ministrstvo ni vzpostavilo pogojev za opravljanje gozdarskega nadzora, v letu 2009 ni bilo učinkovito pri nadzoru nad izvajanjem upravljanja z gozdovi, Zavod za gozdove ni vzpostavil pogojev za učinkovito gospodarjenje z gozdovi, ni bil uspešen pri spodbujanju izvedbe poseka v letu 2009. Ministrstvo na področju vlaganj v gozdove ni bilo učinkovito, saj je Zavodu zagotovilo sredstva za realizacijo le 55,2 odstotka načrtovanih del. Zavod ni dosegel ciljev iz Programa del in vlaganj v gozdove za leto 2009, saj je izdal le toliko odločb, kolikor je bilo zagotovljenih proračunskih sredstev za sofinanciranje teh del, poleg tega pa ni izdajal odločb za izvedbo vseh nujnih del, temveč selektivno, ne glede na stopnjo nujnosti izvedbe del.