Računsko sodišče Republike Slovenije je izreklo mnenje o obstoječem sistemu lokalne samouprave. Zastavilo si je vprašanje, ali so občine uspešne pri zadovoljevanju potreb in interesov svojih prebivalcev, oziroma ali obstoječi sistem ureditve lokalne samouprave zagotavlja, da so občine sposobne zadovoljevati potrebe in interese svojih prebivalcev. http://www.rs-rs.si/rsrs/rsrs.nsf/I/B3A77916B332A7CFC12579B3003D0451; iz izreka mnenja: