Nevladna pobuda – Ustavimo zadolževanje Slovenije – spremenimo 149. člen Ustave! Zadolženost Slovenije je problem! Javni dolg Republike Slovenije je v zadnjih petnajstih letih praktično ves čas naraščal in se tako povečal s slabih 2 milijard evrov na približno 15 milijard evrov oz. z 18 na 48% BDP .Povej naprej, povej nazaj. http://www.ustavimozadolzevanje.si/index.php/19-ustavimozadolzevanje/24-stopdolgu

 

Oznake: