Out of the Box Seminar, Rektorat Univerze Maribor, posnetek predavanja B. Radeja (24. april 2011) “Več-nivojska kompleksnost v družbi”,Posnetek (popravljen link): http://videolectures.net/outofthebox_radej_vidik/; Gradivo: http://www.sdeval.si/Publikacije-za-komisijo-za-kodekse-in-standarde/Vec-nivojski-vidik-druzbene-kompleksnosti.html
 

Oznake: