Intervju, Bojan Radej, december 2011, Poslovna asistenca