Računsko sodišče (RS) je revidiralo učinkovitost in pravilnost poslovanja Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko (SVLR) v delu, ki se nanaša na informacijski sistem za spremljanje, poročanje in izvajanje operativnih programov v obdobju od začetka leta 2009 do 11. 4. 2011. RS je izreklo negativno mnenje, ker SVLR ne zagotavlja učinkovitega delovanja sistema. Več tukaj.
 

Oznake: