Radej B., Z. Kovač, L. Jurančič Šribar. 2011. Presečno določanje razvojnih prioritet. Ljubljana: Slovensko društvo evalvatorjev, Delovni zvezek 1/4(2011), 45 str.

Povzetek: Predhodne študije so opozorile, da je sedanji model razvoja Slovenije neuspešen, kar je posebej vidno na primeru Pomurja. Kljub visokem prilivu razvojnih sredstev se razlike do povprečja Slovenije še naprej povečujejo. Zlasti na področju družbenega razvoja, kjer so financirani ukrepi nejasno prioretizirani, prioritete pa se pogosto spreminjajo. Prioritetni ukrepi so pogosto sami v konfliktu. Predlagamo komplementaren model celovitega družbenega razvoja, ki projekte socialne ekonomije razume kot enako pomembne gospodarskim in ekološkim projektom. Logika socialnega razvoja je drugačna kot logika gospodarskega zato predlagamo inovativni in sicer presečni način javne izbire prioritet socialnega razvoja. Poslanstvo socialne ekonomije je aktivirati neaktivne regionalne vire za zadovoljevanje nezadovoljenih regionalnih potreb družbenega razvoja. Prispevek po tem kriteriju z rangiranjem prioretizira deset predlaganih socialno-ekonomskih projektov. To je zgolj primer, ki bi ga s smiselnimi prilagoditvami lahko uporabili tudi v prioretizaciji alternativ javnih politik na drugih področjih javnega upravljanja. Presečen način izbire med javnimi alternativami pa je ena od podlag miselnosti družbenega so-upravljanja z razvojem.
Ključne besede: socialna ekonomija, družbena kompleksnost, presečna metoda, sredinsko vrednotenje, nesomernost.
 
 

Oznake: