Poročilo s sestanka z Generalno sekretarko Vlade, mag. Kamnar, sreda, dne 6. maj 2011 ob 14-15h