Med stroške kontrol so uvrstili tudi stroške predhodnega vrednotenja.