Socialna ekonomija je bila še do izbruha krize pojem, ki mu je bilo tudi pri nas usojeno prav odročno in obrobno mesto v vodilnih razpravah o strateško pomembnih vprašanjih za prihodnji razvoj države. Prava ekonomija je ena sama in katera je to, se ve. Ekonomija brez pridevnikov! Njene zakonitosti so znane in dodajanje pridevnikov služi le zavajanju interesov večine in je plod »usodne domišljavosti« tistih na oblasti, ali vsaj koprnečih po tem, da se do nje prikopljejo, da bodo s svojim prosvetljenim vpogledom v to, kaj je dobro za vse, usmerjali tržne procese k nekim višjim ciljem.