Vladi v enem letu ni uspelo sestaviti seznama vrednotenj v Vladi. Generalni sekretariat Vlade je namreč uspel pridobiti seznam le od peščice ministrstev, druga pa so zahtevo gladko prezrla. Prvak je Ministrstvo za obrambo, ki vprašanja sploh “ni razumelo” in je poslalo le seznam svojih raziskav. O vrednotenjih pa ni ne duha, ne sluha. Spodaj je pismo GSV in povezave.

spoštovana mag. Peternelj,