Vrednotenje je dejavnost, ki ima, kako drugače, opraviti z predvsem vrednotami, z različnimi vrednotami. Vendar se večina pristopov k vrednotenju učinkov politik na široko izogiba temu in so izvedene raje samo na ravni presoj, ki se še bolj trdno trži analitične metode z uproabo »trdih podatkov«. Z vrednotami so pri vrednotenju politik povezane velike težave, ker med njim ni mogoče tehtati tako preprosto kot med objektivno podprtimi argumenti za in proti, ki tvorijo analitični del vrednotenja…(vabljeni h komentarju)