Avtorica: Dr. Mirna Macur, Fakulteta za uporabne družbene študije
Ko obravnavamo vrednotenje politik ne moremo mimo pojma Novi javni menedžment. Glavni razlog za to je, da se vrednotenje politik in programov in ukrepov odvija v okolju, ki ni podvrženo presoji trga. O evalvacijah torej ne govorimo v zasebnem sektorju (torej v okviru managementa v klasičnem smislu), saj uspešnost le tega določa trg. Evalvacijo uvajamo v tista okolja, kjer tržni mehanizmi ne delujejo in moramo povratno informacijo o ukrepih, politikah ali programih vzpostaviti umetno – torej s pomočjo evalvacije. Ker je torej evalvacija sestavni del novega javnega managementa si torej oglejmo ključne pojme.