Avtor: Civilna iniviativa Braslovče
1. Komisija Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj, Poročilo k obravnavi Pobude Civilne iniciative Braslovče za vmesno evalvacijo postopka umeščanja severnega dela odseka tretje razvojne osi med Velenjem in avtocesto A1
2. Poročilo o pobudi za vmesno evalvacijo severnega dela 3. Razvojne osi, Civilna iniviativa Braslovče