Domorodec s Hotiča pri Litiji je poslal pismo, v katerem opozarja na onesnaževanje Save z iztokom iz bližnjega peskokopa.