Avtor v clanku proucuje metodološke probleme obstoja razlicnih analiticnih ravni pri proucevanju procesov v velikem obsegu. Loci ne-linearno in hierarhicno problematiko tega izziva. Za evalvatorje pomembna tematika: pri vrednotenju moramo zbirati podatke na razlicnih ravneh podrobnosti zato jih ni lahko združiti v konsistentno celoto. Peterson G.D. 1998. Scaling Ecological Dynamics: Self-Organization, Hierarchical Structure, and Ecological Resilience, Gainesville: University of Florida – Department of Zoology, 19 str.

 

Oznake: