Sistemski teoretik in Nobelovec za ekonomijo Simon je leta 1962 napisal temeljni clanek z zgornjim naslovom. Clanek je postal klasicna referenca. Za evalvatorje kljucno branje. Družbeni pojavi so hierarhicno organizirani. Maddison, Angus Hierarhicna zgradba pomeni, da je sistem sestavljen iz podsistemov na nižji ravni, ki so sami sestavljeni iz pod-sistemov na še nižjih ravneh organiziranosti sistema. Dva urarja, Hora in Tempus razložita težave na svojem primeru. Maddison, Angus Simon H.A. The Architecture of Complexity. Proceedings of the American Philosophical Society, 106/6(1962):467-82.
Glej tudi: Agre P.E. Hierarchy and History in Simon’s “Architecture of Complexity” Lawrence Erlbaum Associates, Journal of the Learning Sciences 12(3), 2003.
 

Oznake: