Demokracija in ekonomija sta glavni dolocljivki sedanjega pozahodnjenega življenjskega stila. Kljub temu ostajata ti dve podrocji našega življenja strogo loceni in ju ne moremo užiti integralno, ker eno drugega pogosto spodbijata. Za dokaz te trditve imamo pri roki veliko primerov.