Clanek analizira uspešnost proracunskih reform v državah jugovzhodne Evrope, vkljucno s Slovenijo, in obravnava tudi izpolnjenost splošnih pogojev za uvedbo “CIljno usmerjenega proracuna”. Eivind Tandberg, Mia Pavesic-Skerlep. Advanced Public Financial Management Reforms in South East Europe. IMF, Fiscal Affairs Department, IMF Working Paper, WP/09/102, 35 str. Glej tudi tukaj.
 

Oznake: