Impact Assessment Board je telo pri komisiji EU, ki pripravlja letne ocene kakovosti vrednotenja predlogov Komisije. Letošnja ugotovitev porocila je, da so osnovni problemi, na katere je IAB opozarjal v preteklih letih sicer nekoliko ublaženi, kakovost presoj pa kljub temu ostaja na nizki ravni. Vec o tem tukaj. Glej tudi lansko porocilo, tukaj.

 

Oznake: