Kar je, je, udarila nas je ta kriza in kaj zdaj, katera pot nas vodi naprej in katera vraca spet na zacetek? Vodilni ekonomisti vedo, da je treba krizo izrabiti za prestrukturiranje in za povecanje konkurencnosti, da bo obnovitev gospodarske rasti cim prej pozdravila naše rane. Da le zacne rasti, da se le otresemo nesrecne krize, ki je, mencajo politiki, nastala nekako pomotoma, in potem bo spet vse, kot je bilo nasploh mišljeno na veke vekov: gospodarska rast, napredek, pot v srecni jutri. Po Titu Tito, se je reklo vcasih, zdaj po rasti rast.