Avtorica: Maja Simoneti
Inštitut za politike prostora je organiziral javno razpravo o predlogu Zakona o umešcanju prometne, energetske in vodne infrastrukture v prostor (21. januarj od 13:00 do 15:30 v predavalnici Galerija na Fakulteti za arhitekturo, Zoisova 12 v Ljubljani). Glej porocilo o dogodku.