Izvršni urad predsednika ZDA za upravljanje in proracun je v zacetku oktobra 2009 izdal memorandum, v katerem napoveduje vecji poudarek vrednotenju javnih ukrepov. Z njim napoveduje spletni dostop do zveznih evalvacijskih študij, ustanovitev medvladne agencije za vrednotenje, oznanja pa tudi pobudo za prostovoljno vrednotenje, v zvezi z integriranjem vrednotenja uspešnosti uresnicevanja vladnih programov s pripravo zveznega proracuna.
 

Oznake: