Clanek obravnava napore clanic OECD za spremljanje rezultatov vladnih programov kot podlage za prirpavo ciljno usmerjenega državnega proracuna. Avtor se je osredotocil predvsem na težave uvajanja izvajalskega monitoringa (performance management) v državah, ki se šele lotevajo tega izziva. Diamond J. Establishing a Performance Management Framework for Government. Madrid: Instituto de Estudios Fiscales, Presupuesto y Gasto Público, Working Paper 40(2005):159-83. Clanek je mogoce lepo povezati z gradivom, na katerega smo pred casom že opozorili.
 

Oznake: