Pomemben clanek. Avtorja obravnavata vprašanje casa v evalvacijskih študijah oz. kako se lahko v casu trajanja projekta spreminjajo tudi vplivi, ki jih vrednotimo: Elizabeth M. King, Jere R. Behrman. Timing and Duration of Exposure in Evaluations of Social Programs
 

Oznake: