Odlicna študija kongresnega urada (ZDA) o tem, da merjenje rezultatov vladnih služb ugodno vpliva na izboljšanje upravljanja teh organizacij, prav malo pa prispeva k usmerjanju javnih sredstev k uspešnim programom. Za nas pomembno v luci prizadevanj slovenske vlade, da prvic pripravi ‘programski proracun’, ki namerava povezati kazalce uspešnosti dela vladnih služb oz. njihovih programov s crpanjem javnih sredstev. CBO. 1993. Using performance measures in the federal budget process. Congress Of The United States, Congressional Budget Office, 64 str. Glej v povezavi s tem clankom.
 

Oznake: