Ali bo izgradnja odlagališca jedrskih odpadkov (Vrbina) vplivala na krajinsko pestrost? (se sprašuje dr. Mojca Golobic; odgovarja ji Hrvoje Oršanic)