Avtor Jože Kos Grabar.
Prispevek predlaga turisticno regionalizacijo Slovenije; njegova ambicija je povezati razlicne obstojece regionalizacije. Pri izdelavi predloga so bile upoštevane znacilnosti predelov Slovenije, ki so pomembne z vidika turizma. Uporabljene informacije in podatki se nanašajo na izbrane naravne in kulturne znacilnosti, pri cemer je upoštevana in hkrati ciljno izpostavljena velika raznovrstnost teh znacilnosti po posameznih predelih Slovenije. Avtor razcleni Slovenijo na 15 turisticnih pokrajin in obmocij.