Dunn, Karee E and Mulvenon, Sean W. (2009). A Critical Review of Research on Formative Assessments: The Limited Scientific Evidence of the Impact of Formative Assessments in Education. Practical Assessment Research & Evaluation, 14(7).

Avtorja raziskujeta terminologijo sumativnih in formativnih presoj in evalvacij v šolstvu. Osredotocita se na formativne evalvacije v šolstvu in ugotavljata njihovo razlicno uspešnost za razlicne skupine študentov.

 

Oznake: