Matjaž Majeric, Planinska vas

Poziv za podpis peticije “Asfaltna baza v Planinski vasi

Letos mineva že 11 let od pricetka zgodbe, kako z mocjo kapitala in dobrih politicnih zvez tako na lokalni kakor tudi državni ravni postaviš crno gradnjo za katero si na koncu nagrajen z uporabnim dovoljenjem. V vseh teh letih smo prica nespoštovanju sodb Ustavnega sodišca, Upravnega sodišca in celo Vrhovnega sodišca RS in grobega sprenevedanja lokalne oblasti, MOPa, MJU, Inšpektorata za okolje in prostor RS, kar dokazujejo vsi dokumenti omenjenih in so javno objavljeni na spletni strani. Da gre za grob nezakonit poseg v prostor govorijo naslednja dejstva. Planinsko vas obkrožajo z ene strani Kozjanski park, z druge strani podrocje Bohorja katero spada pod Naturo 2000 in s tretje pomembno ekološko podrocje doline Gracnice. Sama asfaltna baza stoji tudi le slabih 100m od Glije jame, katera je naravni spomenik državnega pomena. V sami jami je tudi izvir reke Bistrice, kateri napaja z cisto vodo 90 gospodinjstev. Sam kraj je pa kmetijsko naravnan. Že samo iz teh dejstev, bi morala država v imenu Pravicnosti do okolja in ljudi poskrbeti, da se asfaltna baza umakne, sam prostor pa sanira in tako povrne v prvotno stanje! Vec o stvari tukaj.

 

Oznake: