Bar-Yam Y. 2003a. Complexity Rising: From Human Beings to Human Civilization, A Complexity Profile. Cambridge, Mass.: NECSI – New England Complex Systems Institute, 19 str.

Avtor, sicer pomemben sistemski teoretik iz ZDA razmišlja o kompleksnosti v naravi in v družbi ter ju primerja. Izhajajoc iz kompleksnosti posameznika/ce opredeli profil kompleksnosti kot orodje za proucevanje odnosov med deli sistema in njegovo celoto. S tem orodjem razlaga vplive med zunanjim okoljem in sistemom ter odnos med posamicnim in sistemskim.

Clanek je dostopen tukaj.

Ce je zgornje uporabno, bo morda tudi tole (istega avtorja)

 

Oznake: