Dopfer K., J. Foster, J. Potts. Micro-meso-macro. New York: Springer, Journal of Evolutionary Economy 14/3 (2004):263-279.

Avtorji podajo nov okvir premišljanja o kompleksnih družbenih vprašanjih, ki ni niti mikroskopski (od blizu), niti makroskopski (od dalec), ki doslej prevladujeta v družbenih raziskavah, ampak s stališca neizkljucevalne sredine (Wallerstein), ki se nahaja med mikro in makro ravnjo analize družbenih procesov – na mezo ravni, ki ima povsem drugacen pogled na svet, kot ga dobimo s stališca mikro ali makro.

Angleški povzetek clanka.

Dostop do clanka v celoti.

Ce je zgornji clanek uporaben, bo morda tudi tale.

 

Oznake: