Temeljno delo. Avtor v clanku razvije novo vejo teorije množic, t.im. fuzzy ali nejasnih množic. Navadne množice so zasnovane na izhodišcu, da je nek element bodisi clan te množice ali ni njen clan.Zadeh pa pokaže, da pogosto ni mogoce opredeliti kam nekaj spada, ker lahko isto spada v razlicne množice. Na primer, kdaj se jabolko spremeni v ogrizek? Preden vgriznem jabolko, imam samo jabolko in nic ogrizka, na koncu imam samo ogrizek in nic vec jabolke, vmes pa imam malo enega in malo drugega. To podrocje matrematike je za presoje vplivov javnih politik pomembno, ker v realnosti družbe pogosto ne moremo reci jasno ali je nek vpliv pozitiven ali je negativen vpliv, ker ima pogosto lastnosti obeh.

Clanek je prosto dostopen tukaj (2,1 Mb).

 

Oznake: