Evalvatorji ne morejo zaživeti brez stika s politiko a jih sobivanje z njo obenem spravlja v težaven položaj, ki nenehno grozi s spodbijanjem njegove nevtralnosti. Torej je potrebno premisliti o odnosu evalvatorja do politike.

 

Oznake: