Mreža evalvatorjev Zahodnega Balkana

Mreža evaluatora Zapadnog Balkana - Western Balkan Evaluators Network

Poročilo o drugem srečanju regionalne mreže evalvatorjev Zahodnega Balkana

V Ljubljani se je v petek 31. I 2014 odvijalo drugo srečanje regionalne mreže evalvatorjev Zahodnega Balkana. Srečanje je bilo organizirano kot zaključno dejanje v okviru projekta Mednarodne organizacije za sodelovanje v vrednotenju (IOCE), ki ga v sodelovanju z društvom evalvatorjev iz Bosne in Hercegovine izvaja Slovensko društvo evalvatorjev.
Prvo srečanje je bilo s strani BHeval organizirano septembra 2013 v Sarajevu. Na njem so se zbrali predstavniki evalvacijskih skupnosti iz Bosne in Hercegovine, Srbije, Črne Gore in Slovenije. Na srečanju je bilo dogovorjeno, da se oblikuje regionalne mreža evalvatorjev Zahodnega Balkana, da se poskrbi za razširitev članstva v Mreži, da se uvede diskusijski Forum Mreže, da se uvedejo elektronske Novice Mreže in da se nacionalni predstavniki evalvacijskih skupnosti ponovno sestanejo v Ljubljani, januarja 2014.
V obdobju med regionalnim srečanjem v Sarajevu in Ljubljani sta se odvila dva vzporedna dogodka, ki sta zelo obogatila izzive za drugo, ljubljansko srečanje. Najprej sta se oktobra 2013 v Bukarešti sestala SDE in ADER, organizacija za formalno izobraževanje evalvatorjev po akreditiranih programih. Poleg predstavitev, ki je s strani SDE zajemala predavanje o sredinski metodi vrednotenja vplivov programov in politik, je bila doseženo soglasje pri oceni potreb po izobraževanju evalvatorjev v regiji Jugovzhodne Evrope ter odsotnosti programov na nekaterih nišnih področjih. SDE in ADER sta se dogovorila o nadaljnjem sodelovanju pri razvoju programov, ki bodo kakovosti in jih bo mogoče ponuditi celi regiji. Posledica obiska je tudi vključitev 70 evalvatorjev iz Romunije na e-listo regionalne mreže evalvatorjev Zahodnega Balkana.
Drug pomemben dogodek je novembrsko oblikovanje Hrvaške Mreže evalvatorjev. Pobudo za to je dalo SDE, ko smo ugotovili, da se je v regionalno mrežo evalvatorjev prijavilo veliko število oseb s Hrvaške. Naloge organizacije iniciativnega srečanja hrvaških evalvatorjev (HME – Hrvaške mreže evalvatorjev) je prevzel Ekonomski inštitut Zagreb, katerega direktorica je postala tudi predstavnica Hrvaške v regionalni mreži evalvatorjev Zahodnega Balkana.
Ljubljanskega srečanja so se udeležili trije predstavniki BHeval, predstavnica Hrvaške, Srbije ter po dva predstavnika ADER iz Romunije in SDE. Tik pred srečanjem je prišlo do številnih odpovedi že prijavljenih udeležencev, delno zaradi družinskih razlogov (Srbija), delno zaradi poslovnih razlogov (Črna Gora, Hrvaška) in delno zaradi zelo nesrečnih vremenskih razmer v celi regiji, Sloveniji in v Ljubljani, ki so močno otežile mobilnost (žled, led, dež, sneg) in obžalovanja vredno ovirale možnost prijetnejšega počutja udeležencev.
Ljubljansko srečanje je najprej pregledalo uresničevanje sklepov s prvega, sarajevskega srečanja. Po poročilu administratorja Mreže je njeno članstvo preseglo 200 oseb, na omrežju LinkedIn je vzpostavljen diskusijski Forum z več kot 160 člani. Razposlane so bile prve novice regionalne Mreže – večinoma o dejavnosti mreže in o zanimivih razpisih.
V nadaljevanju so prisotni predstavniki evalvacijskih skupnosti opisali svojo dejavnost od sarajevskega srečanja. BHeval je že drugič izvedel enotedensko usposabljanje po prestižnem programu IPDET in se tako vzpostavlja kot regionalni center za to obliko usposabljanja evalvatorjev v regiji. To je tem bolj pomembno poudariti ob dejstvu, da je BHeval v bosanski jezik prevedel evalvacijski učbenik IPDET in s tem evalvatorjem v regiji močno olajšal dostop do tovrstnih evalvacijskih standardov.
Predstavnica HME je opisala ustanovitev mreže in svoje načrte za leto 2014 in 2015. Med njimi je zagon dejavnosti mreže in vsebin na področju priprave standardov in etike evalvatorjev. V letu 2015 bodo organizirali jubilejno konferenco, ki bi jo želeli posvetiti evalvacijski tematiki. V okviru te konference bi lahko izvedli 1. regionalno konferenco evalvatorjev. SDE in HME bosta v letu 2014 izvedla skupen evalvacijski dogodek, na katerem bo predstavljena regionalna mreža in rezultati metodološkega razvoja orodij SDE.
Predstavnik ene od dveh aktivnih evalvacijskih skupnosti iz Srbije (ASMEP - Association of Serbian Monitoring and Evaluation Professionals) je pripravil pisno poročilo o prizadevanjih za okrepitev srbske mreže zlasti tistih evalvatorjev, ki si opravili usposabljanje po programu IPDET. SDE in ASMEP bosta v letu 2014 izvedla skupen evalvacijski dogodek, na katerem bo predstavljena regionalna mreža in rezultati metodološkega razvoja orodij SDE.
Na koncu so bili oblikovani ključni usmeritveni sklepi za delo regionalne mreže v letih 2014-2015. Za koordinatorja predstavnikov nacionalnih evalvacijskih skupnosti je bil imenovan Peter Medica, SDE. Odločeno je, da se regionalne mreža evalvatorjev Zahodnega Balkana včlani v mrežo IOCE. SDE in HME pripravita osnutek programa konference, ki bi bila predvidoma izvedena septembra 2015. Nadaljevati je treba prizadevanja za oblikovanje funkcionalnih evalvacijskih skupnosti v Črni Gori, Makedoniji in na Kosovu, kot tudi za vključevanje evalvatorjev iz Bolgarije, Grčije in Albanije.
Pripravil Bojan Radej
Uradno poročilo v srbohrvaščini: V pripravi
Poročilo, v angleščini: 

Priponke:
Download this file (photo-lj-meeting.doc)photo-lj-meeting.doc[ ]820 kB