Slovensko društvo evalvatorjev

Temeljno delo. Avtor v clanku razvije novo vejo teorije množic, t.im. fuzzy ali nejasnih množic. Navadne množice so zasnovane na izhodišcu, da je nek element bodisi clan te množice ali ni njen clan.Zadeh pa pokaže, da pogosto ni mogoce opredeliti kam nekaj spada, ker lahko isto spada v razlicne množice. Na primer, kdaj se jabolko spremeni v ogrizek? Preden vgriznem jabolko, imam samo jabolko in nic ogrizka, na koncu imam samo ogrizek in nic vec jabolke, vmes pa imam malo enega in malo drugega. To podrocje matrematike je za presoje vplivov javnih politik pomembno, ker v realnosti družbe pogosto ne moremo reci jasno ali je nek vpliv pozitiven ali je negativen vpliv, ker ima pogosto lastnosti obeh.

Clanek je prosto dostopen tukaj (2,1 Mb).

Zelo nazoren prikaz pojma sistemsko razmišljanje, primerno tudi za zacetnice in za izobraževalne namene. Vsebuje tudi slikovne ponazoritve, ki jih je moc predelati za lastne potrebe.

Prosto dostopno (0,2 Mb)

Avtor predstavi zgodovino matematicnega razmišljanja, zlasti težave, ki so matematiko enkrat oddaljevale in drugic zbliževale z družbenimi izzivi, ki jih je postavljalo posamezno zgodovinsko obdobje. Koristno branje, ker pomaga razumeti družbeno podlago matematike. Pomembno za presoje, kjer je treba kombinirati razlicne matematicne logike, da se prebijemo do iskanega rezultata.

Clanek je dostopen tudi kot video posnetek predavanja prof. Chaintina, tukaj.

Clanek s prosojnicami. Predstavljeno na seminarju za metodologe na podrocju napovedi in presoj. Avtorja podajata pregled in utemeljitev izbora 25 metod raziskovanja prihodnosti.

Clanek je prosto dostopen (0,2 Mb).

Temeljni clanek s podorcja vrednotenja z matricno metodo, ki je danes najpogostejša. V njem predlagana metodo presoj, ki je postala osnova najprej v presojah vplivov na okolje, zdaj pa se uporablja tudi širše.

Podrobnejši opis clanka v anglešcini

Clanek (PDF, 1,2 mb)