Slovensko društvo evalvatorjev

This paper proposes a methodology of "Objective Gap Analysis". The idea is that social researchers will derive more valuable information when they assess social indicators in oposition to each other, such as subjective against objective, than by combination of their face values such as in a tradition of compound indicators. The idea is tested on the case of evaluation of Quality of life in Balkan countries and in EU. Paper is organised as follows: in the next chapter different concepts of quality of life are discussed. The third chapter proposes an indicator based tool of objective gap analysis with the main purpose of identification and evaluation of the gap. In the forth chapter results are presented. In the last chapter results are discussed in light of its consequences for European policy evaluation.

Poslano v objavo v casopis Vecer (april 2010), rubrika Pogledi, ki jo ureja Dragica Korade.

Preberi več

Clanek analizira uspešnost proracunskih reform v državah jugovzhodne Evrope, vkljucno s Slovenijo, in obravnava tudi izpolnjenost splošnih pogojev za uvedbo "CIljno usmerjenega proracuna". Eivind Tandberg, Mia Pavesic-Skerlep. Advanced Public Financial Management Reforms in South East Europe. IMF, Fiscal Affairs Department, IMF Working Paper, WP/09/102, 35 str. Glej tudi tukaj.
Trije avtorji v clanku en drugemu spodbijajo pogled na triado med matematiko, snovnostjo in mišljenjem. Prerekajo se o tem kaj je osnova cemu. V sklepu pridejo do spoznanja, da zagovarjajo tri razlicne koncepte oz. svetovnonazorske poglede, "fundamentalisticnega", "sekularnega" in "misticnega". Za tiste, ki se ukvarjajo z vrednotenjem je clanek odlicna miselna vaja reševanja konfrontacij, ki imajo zelo globoke korenine in so kot takšne nerazrešljive. Poleg vsega tudi odlicno napisano. Piet Hut, Mark Alford, Max Tegmark. On Math, Matter and Mind. Springer: Foundations of Physics, let. 36, št. 6(2006):765-94.
Avtor je zbral terenske zapiske s svojih študijskih potovanj v Veliki Britaniji, na Danskem, Švedskem in na Nizozemskem, kjer proucuje razlicne prakse presoj vplivov predpisov. Zapiski ga napeljujejo na oblikovanje teoreticnih opazk zlasti o razlicnih funkcijah razlicnih pristopov k presojam predpisov in kako lahko vsaka na svoj nacin prispeva k boljšem javnem upravljanju. Gre tudi za razmišljanje o tem zakaj so evropski kontinentalni sistemi javnega upravljanja drugacni od anglosaških. Claudio M. Radaelli. Desperately Seeking Regulatory Impact Assessments. Diary of a Refl ective Researcher. Sage, Evaluation, 15(1): 31–48. Od istega avtorja glej tudi tukaj.