Slovensko društvo evalvatorjev

Avtorica: dr. Mojca Golobič
Vrednotenje odločitev, povezanih s poseganjem v prostor in njegovim vsakršnim  spreminjanjem, ima dolgo tradicijo in je bilo med prvimi področji tudi formalno urejeno...

Preberi več

Avtorica: Dr. Mirna Macur, Fakulteta za uporabne družbene študije
Ko obravnavamo vrednotenje politik ne moremo mimo pojma Novi javni menedžment. Glavni razlog za to je, da se vrednotenje politik in programov in ukrepov odvija v okolju, ki ni podvrženo presoji trga. O evalvacijah torej ne govorimo v zasebnem sektorju (torej v okviru managementa v klasičnem smislu), saj uspešnost le tega določa trg. Evalvacijo uvajamo v tista okolja, kjer tržni mehanizmi ne delujejo in moramo povratno informacijo o ukrepih, politikah ali programih vzpostaviti umetno - torej s pomočjo evalvacije. Ker je torej evalvacija sestavni del novega javnega managementa si torej oglejmo ključne pojme.
Priponke:
Download this file (NJM-Shema.pdf)NJM-Shema.pdf[ ]14 kB

Preberi več

Avtorica: dr. Sonja Kump
Evalvacija in spreminjanje razmerja moči na univerzi, objavljeno v Majerhold, K. (2001). Ali se univerza vrti v krogu svoje moči? Ljubljana: Študentska organizacija Univerze, Zavod Radio Študent, str. 27-44. Po desetih letih, odkar je bilo besedilo objavljeno, je danes še bolj aktualno. Obvezno branje.

Preberi več

Dr. Mitja Peruš v priloženih povezavah razmišlja o povezanosti duha in materije, gledano s stališča opazovalca. Naša zavest in svet kvantne fizike ter kozmologije imajo nekaj skupnega. Zato se svet, kot ga vidimo in zavest, ne le dopolnjujeta temveč ne moreta obstajati eden brez drugega. Za evalvatorje zelo pomembno, ker se pri vrednotenju srečujemo in skušamo držati ravnovesje med subjektivnimi vrednotami in objektivnimi dejstvi.

Preberi več