Slovensko društvo evalvatorjev

V zadnjih dveh desetletjih se na področju proučevanja družbenih pojavov poraja nov besednjak v okviru nove miselnost in na podlagi novega koncepta družbene celovitosti. Strategija, sinergija, integracija, kohezija, horizontalni pogled, ravnovesje, trajnost, skladnost, harmoničnost, odličnost, holizem, enovitost, harmonizacija so samo bolj pogosto uporabljeni predstavniki tovrsntih pojmov, ki pa so še slabo razločeni in precej poljubno uporabljeni.

Preberi več

Bezzi C. Evaluational Brainstorming. Scientific Research: Sociology Mind , 2011. Vol.1, No.4, 151-155 , DOI:10.4236/sm.2011.14019

Preberi več

Golobič M., N. Marot. Territorial impact assessment: Integrating territorial aspects in sectoral policies. Elsevier: Evaluation and Program Planning, 34/3(avgust 2011):163-73.Prvi članek, objavljen v tujini, ki citira mezo-matrično metodo sredinskega vrednotenja, ki jo razvija SDE.

Preberi več

Izbrane so le monografije (magisteriji, doktorati, razsikave in knjige).

Preberi več