Slovensko društvo evalvatorjev

Predsednik društva: prof. dr. Mojca Golobič, Biotehnična fakulteta, Oddelek za urejanje krajine

Podpredsednica društva: mag. Karin Žvokelj Jazbinšek

Nadzornik: Metod Dolinšek, mednarodni svetovalec, Ljubljana

Predsednica komisije za vrednotenje: mag. Zvezda Koželj, univ. dipl.etnologinja , um. zgodovinarka, Zavod za varovanje kulturne dediščine

Predsednik komisije za etiko in standarde: Jože Grabar Kos, prostorski planer, aktivist; ZUM urbanizem, planiranje, projektiranje, Maribor.

Predsednik študijske komisije: dr. Pavle Gmeiner, upokojeni svetovalec vlade (Urad za makroekonomske analize in razvoj).

Predsednik castnega razsodišca: Peter Medica, Visokošolsko sreišče, Sežana