Slovensko društvo evalvatorjev

Društvo deluje v komisijah, projektno in mrežno (7. clen statuta).

Komisija za vrednotenje je ena od treh stalnih komisij društva.

Komisija obravnava evalvacijske izdelke z namenom vrednotenja dela evalvatorjev. Izdelki so obravnavani kot študijski primeri.

Predsednica komisije - v teku so volitve za predsednico komisije.

Porocilo o delu Komisije za vrednotenje:

- Glej porocilo o delu društva za pretekla leta (2008).

- Okrogla miza: Javni interes in vrednotenje

- Javno predavanje: Vaje v seštevanju neseštevljivega (English version)

- Javno predavanje: Sinteza vplivov nacionalnega energetskega programa na prostorsko kohezijo Slovenije