1. Vzdrževanje spletne strani. Kazalniki so se v splošnem močno poslabšali. Razlog je, da znižujemo obveščanje javnosti preko e-pošte in gre vse več objav o SDE preko LinkedIn (moja stran) in preko Foruma na LinkedIn. E-pošta je postala precej okorna. Opazno več klikov na spletno stran prihaja od drugod, vse več izven Ljubljane in izven Slovenije.

2. Izvedba štirih javnih predavanj članic, članov ali vabljenih, namenjenih osveščanju, prezentaciji in promociji področja vrednotenja

i. Predstavitev knjige »Kompleksna družba v radikalni sredini«, Urbanistični inštitut RS, sreda 9.1.2013

ii. Fakulteta za upravo – predavanje o vrednotenju politik, čet 10.1.2013

iii. Vrednotenje politik in Etika, Velika dvorana SAZU, Novi trg 3, čet 17.1.2013

iv. Biotehniška fakulteta – Oddelek za krajinsko arhitekturo, Sre 20.3.2013

v. CAAP, Maribor, Kompleksna družba, čet 16.5.2013

vi. Ministrstvo za zunanje zadeve, posvet o vrednotenju uradne razvojne pomoči, čet 12.9.2013, http://www.sdeval.si/Objave/Delavnica-MZZ-Vrednotenje-razvojne-pomoci.html

3. Promocija društva in pojavljanje na znanstvenih konferencah (zadolženo je članstvo). Udeležili smo se Razvojnih dni Ministrstva za zunanje zadeve, 16. 10 2013.

4. Mednarodni stiki – razviti sodelovanje na območju nekdanje Jugoslavije (nosilec je Radej, Žvokelj Jazbinšek, Dolinšek, Medica).

i. ADER, Bukarešta, 23. IV, Video predavanja: www.sdeval.si/Objave/Apples-and-oranges-in-evaluation-the-problem-of-synthesis.html

ii. Kulturni centar Rex, Beograd, 14. VI, http://www.sdeval.si/Objave/Predstavitev-knjige-Kompleksna-druzba…-KC-Rex-Beograd-14/VI/13-avdio-posnetek.html

iii. BHeval, Sarajevo, 26-28. IX 2013, Poročilo: http://www.sdeval.si/Objave/2.-srecanje-Regionalne-mreze-evalvatorjev-Balkana.html; http://www.sdeval.si/Western-Balkan-Evaluators-Network/Evaluation-Cooperation-between-Slovenia-and-Bosnia.html

iv. ADER, Bukarešta, tor 8-10.10.2013, http://www.sdeval.si/Western-Balkan-Evaluators-Network/SiES-and-ADER-met-in-Bucharest-to-discus-launching-an-educational-program.html;

v. Regioanlna mreža evalvatorjev Zahodnega Balkana, ZgForum, pet 15.11.2013, Poročilo http://www.sdeval.si/Western-Balkan-Evaluators-Network/Ustanovljena-je-Hrvaska-mreza-evalvatorjev.html

vi. Ustanovljen je Balkanski forum evalvatorjev, http://www.linkedin.com/groups/Balkanski-Forum-Evalvatorjev-Balkan-Forum-4494627?trk=my_groups-b-grp-v,

5. Publiciranje – po potrebi in možnostih.

i. Delovni zvezki:

– let. 6/1, Divided we stand (28jun2013)

– let. 6/2, With exclusion to the community (22jul2013)

– let. 6/3, Jabolka in hruške: Sinteza brez skupnega imenovalca (24avg2013)

ii. Knjiga: Kompleksna družba v radikalni sredini (Radej, Golobič, Macur), Ljubljana: BF/OKA.

6. Zagon skupnih projektov v nekdanji Jugoslaviji in širše v regiji. Realizirano, gl. Ad 1e. Pridobili smo 5000 dolarjev od IOCE za izvedbo projekta povezovanja v regiji, projekt zaključen v marcu 2014. V okviru projekta smo oblikovali dve e-poštni listi: Zahodni Balkan (200 članov) in Balkan (100 članov; samo v angleščini). Odprli smo Regionalni Forum na LinkedIn (160 članov). SDE vodi Regionalno mrežo v obdobju 2013 – 2015 (Peter Medica je vodja regionalne koordinacije).