Dr. Pavle Gantar. Od 1974 do 1994 je bil zaposlen na FDV, v letih 1994 do 2000 je bil minister za okolje in prostor, od 2001 do 2004 pa minister za informacijsko družbo v Vladi Republike Slovenije. Od leta 2004 do 2011 je bil poslanec Državnega zbora Republike Slovenije, v letih od 2008 do 2011 pa tudi njegov predsednik. Vseskozi do leta 2009 je na FDV predaval Prostorsko sociologijo. Njegovo pedagoško in raziskovalno področje zajema proučevanje urbanih družbenih procesov, prostorsko planiranje in okoljsko sociologijo.

Ivo Piry je magister geografije s področja regionalnega planiranja, 1978-1986 je bil raziskovalec na Inštitutu za geografijo Univerze v Ljubljani, 1986-1991 je bil zaposlen na Zavodu za družbeno planiranje, 1992-1994 v Ministrstvu za okolje in prostor, nato pa v ministrstvu za ekonomske odnose in razvoj, kjer je 1997 prevzel vodenje Phare programa čezmejnega sodelovanja in pripravljalnega programa za strukturne sklade. Leta 2000 je postal direktor Agencije za regionalni razvoj RS, od leta 2001 pa je deloval v Službi vlade za strukturno politiko in regionalni razvoj in njenih naslednicah do leta 2008, ko je postal svetovalec za regionalno politiko na Stalnem predstavništvu RS pri EU v Bruslju. Po letu 2013 je upokojen in deluje kot predavatelj v izobraževanjih s področja EU politik in uporabe strukturnih sredstev.

Julija Plesničar Škarabot. Po diplomi na Fakulteti za družbene vede je strokovne kompetence pridobila z delom na Ministrstvu za okolje in prostor, v Regionalnem centru za okolje za srednjo in vzhodno Evropo, nato v nevladnem in gospodarskem sektorju. Strokovno pot nadaljuje v svojem podjetju Solvero.  Je strokovnjakinja z bogatimi izkušnjami na področju načrtovanja strategij, razvoja projektnih idej, prijav na razpise in menedžmentu projektov. Kot vodja projektov je sodelovala pri pripravi oz. izvedbi več kot 40 EU projektov. Ima mednarodni certifikat »EU Project Manager« Združenja ECQA (European Certification and Qualification Association). Kot predavateljica vodi usposabljanja in delavnice s področja pridobivanja nepovratnih EU sredstev in vodenja EU projektov.

Lili Mahne. Nekdanja direktorica Notranjskega ekološkega centra. Dolgoletna aktivistka na področju razvoja podeželja. Njen izziv so prebivalci na območjih z omejenimi dejavniki, kjer preko eksperimentalnih projektov išče razvojne priložnosti za domačine. Njene praktične izkušnje in kreativne rešitve motivirajo predvsem mlade, da se prepoznavajo svoje mesto na podeželju, mu dodajo mednarodno dimenzijo in dodano vrednost preko vsebin naravne in kulturne dediščine, interpretacije, podjetništva, projektnega managementa in aktivne participacije v družbi.

Mag. Bojan Radej. Ustanovitelj in predsednik Slovenskega društva evalvatorjev ter soustanovitelj Balkanske mreže evalvatorjev. Avtor več knjig med drugim tudi mednarodno priznane sredinske metodologije horizontalnega vrednotenja sinergij, kohezije in integracije. Avtor knjižne uspešnice “Vrednotenje politik: Obzorja nove miselnosti” (Vega, 2011), vodilni evalvator v evalvaciji Inovacijske politike v Sloveniji, Operativnega programa Slovenije 2014-2020 itn.