Prvi razpisi za črpanje strukturnih skladov so v Sloveniji načrtovani za junij 2014. Razpisi za raziskovalni program Obzorje 2020, so se že začeli.