Rdeča nit usposabljanja je ‘celovitost’, predstavljena s šestih različnih vidikov:

TEMA 1: ‘Celostni razvoj’ in njegovi inštrumenti v novem programskem obdobju. Kaj je ‘celovito izvajanje’ in na kakšen način bo to ključni kriterij v obdobju 2014-2020? Uporaba v Sloveniji.

TEMA 2: ‘Celostne teritorialne naložbe’ s poudarkom na razvoju mest. Kako ga umestiti v prostorske potrebe?

TEMA 3: ‘Skupnostno voden lokalni razvoj’. Razvoj od spodaj, nadaljevanje programa Leader, zlasti za razvoj podeželja in socialne programe, a možnosti tudi drugod.

TEMA 4: Horizontalno upravljanje politik, programov, projekta. Načela in prakse doma in v tujini.

TEMA 5: Priprava ‘celostnih’ projektov. Kako se spreminja ‘interventna logika’ za pripravljavce razpisov in projektov? Kako uvajati horizontalne vsebine?

TEMA 6: Vrednotenje učinkov ‘celostnih’ projektov. Učinki celostnih projektov so: sinergija kohezija, integracija. Kako jih meriti in ocenjevati brez nepotrebnih zapletov?