Da. S črpanjem sredstev iz različnih strukturnih skladov in njihovim kombiniranjem s sredstvi nestrukturnih virov, kot sta sklad za raziskave (Obzorje 2020) in sredstva Evropske investicijske banke.

Zmagovalni bodo tisti projektni predlogi, ki bodo znali vgraditi inovativnost in spodbuditi čezsektorske učinke. Takšnem povezovanju namenov financiranja EU pravi »pametni razvoj«. Z njim bo tudi ob skrčenih strukturnih skladih mogoče priti do več denarja.