SDE je uspel oblikovati zametek e-poštne liste evalvatorjev s področja nekdanje Jugoslavije. To je prvi korak v smeri oblikovanja regionalne mreže evalvatorjev in obenem tudi začetek priprave podlag za prve regionalne projekte. Slovenskih evalvatorjev doslej o tem nismo obveščali, ker smo najprej hoteli kaj doseči, da pred kolege/ice ne stopimo s prazno vrečo v roki. Tako zdaj Lista že dokaj solidno pokriva področje Hrvaške, Srbije in Bih.