Zapora trga je poseg v pravico do zbiranja in združevanja Pretirani varnostni ukrepi ob protestih so lahko sporni, saj zapora ključnih javnih prostorov posredno posega v svobodo izražanja, ki je osrednjega pomena za vsako demokratično družbo. (6.1.2013)